Voorkomen is beter dan genezen.

Het gebeurt in het vroege voorjaar of warme winters vaak dat er een Ph crash ontstaat door een te lage Kh.  Helaas gebeurt het ieder jaar weer dat hier vissen onnodig aan sterven. 

 

 Koi scheiden enorme hoeveelheden ammoniak uit. Deze ammoniak is giftig en dient dus zo snel mogelijk door bacteriën te worden afgebroken. Er zijn verschillende factoren die bepalen hoeveel ammoniak er wordt uitgescheden. De voeding is er 1 van: om even een gemiddelde aan te geven bij de vertering van 1 gram voer  komt ongeveer 40 mg ammoniak vrij. Bij een gemiddelde voergift van 2% van het gewicht zal een koi van 1 kilo dus 20gram voer, bij de vertering hiervan 800mg ammoniak uitscheiden. Ongeveer 33mg per uur. Het meeste wordt via de kieuwen uitgescheden,

 Dit is even te indicatie wat er gebeurt al u uw vissen gaat voeren  maar ook als er niet gevoerd wordt is er zeker een grote kans op een Kh daling en een Ph crash. We hebben nu te maken met relatief hoge temperaturen een daar mee een toename van de bacterie activiteit en de vissen worden ook actiever en gaan afvalstoffen afscheiden.

 

Maar er gebeurt veel meer. Heel veel koihouders vragen zich altijd af hoe het komt dat de hardheid van het water altijd zakt. De vijver is een complex gebeuren het ene beïnvloed het andere.  En vaak wordt hierover niet nagedacht welke consequenties dit heeft. Ook de bacteriën leven niet van niks of veel mensen die denken dat deze dus alleen de ammoniak opeten en verder niks. Bij de afbraak van 1mg ammoniak wordt 7,2 mg carbonaat(KH) verbruikt!! Bij een lage Kh is die dus snel volledig opgenomen.

De KH is tevens de buffer voor het voorkomen van een PH daling(de GH voorkomt boven 10dh0 voor een PH stijging) Als de KH wegvalt door de afbraak van ammoniak kan de PH dus ernstig  dalen. Hierdoor kan de vis huid en de kieuwen verbranden in het zure leef milieu. Raadzaam om in de startfase van een nieuw vijverseizoen eens extra de waterkwaliteit te meten. De GH is weer belangrijk ter voorkoming van een stijging van de PH zodat er minder giftig ammoniak in het water voorkomt.

DAAROM METEN EN EVENTUEEL BIJSTUREN.

Daarom tot 27 februari 15 % korting op Kh en Gh.

 

Er zijn weer diversen nieuwe vissen in de verkoopbakken geplaatst.

O.a diversen Kohaku`s van Toshio Sakai, 4 jaar, variërend van 55 tot 65 cm en de prijs € 900,00
Ook van Toshio Sakai, Showa, Koromo en Sanke, lengte variërend van 50 tot 75 cm met een prijs vanaf € 350 tot € 900.

( tijdens de kerstshow zelfs nog 15% korting op alle Koi)

Hoe kunnen we onze vissen het beste beschermen tegen de kou?                    

Veel vijverliefhebbers dekken hun vijver al af voordat de bladeren vallen. De ene doet dit met een net en een ander weer met kunststofplaten of er wordt een complete dakconstructie gemaakt boven de vijver.  Het hangt natuurlijk allemaal af van de situatie en de ligging van de vijver en iedereen mag daar ook een eigen mening over hebben.

Is het echt nodig om onze vissen tegen de kou te beschermen?

Ik denk van wel; om te zorgen dat ze zo min mogelijk risico lopen, moeten we de watertemperatuur in de vijver zo hoog mogelijk houden, in elk geval boven de 5°C.   Bij 2°C kan er in sommige gevallen al vorstletsel optreden bij de vissen, ze gaan dan scheef in het water hangen of liggen plat op de bodem. Dit moeten we zien te voorkomen.

Wat kunnen we doen om de watertemperatuur zo hoog mogelijk te houden?

Een waterval of beekloop kan het water erg snel afkoelen, zet deze dus uit als de temperatuur van zowel de buitenlucht als  het water onder de 10°C komt.  Luchtpompen kunnen het water ook onnodig versneld afkoelen. Zorg er dus voor dat de temperatuur van de aangevoerde lucht altijd hoger is dan de watertemperatuur. Dit kan door bv. lucht vanuit een warmere ruimte aan te zuigen in plaats van de koude buitenlucht.

Ook filters kunnen ons water behoorlijk afkoelen. Zolang wij pompen is de temperatuur in de vijver overal hetzelfde, zowel op de bodem als aan de oppervlakte. Het filter uitzetten is  ook geen goede optie, maar we kunnen wel met een veel lagere doorstroming volstaan.  25% van de normale flow is al genoeg, dus pomp je bv. 10m₃/h, dan kan je in de winterperiode volstaan met 2,5 m₃/h.  Dit geldt dan bij een watertemperatuur van 10°C of lager.  Reduceren van de doorstroming kan gerealiseerd worden met dimmers of door het monteren van een kleinere (capaciteit) pomp. Dit scheelt natuurlijk ook best veel in de stroomkosten.

Mijn ervaring is, dat de winter voor onze vissen ook een rustperiode is en een gezonde Koi kan dit met gemak aan, als wij de goede voorwaardes scheppen (goede waterwaardes en minimaal 5°C).

Samengevat kunnen we het volgende adviseren:


Zorg dat alle waardes van het water in orde zijn.

Stop met voeren onder de 8°C of voer een klein beetje licht verteerbaar zinkend voer.

Bescherm uw vijver tegen felle wind d.m.v. noppenfolie, plastic ballen of het maken van een dak m.b.v. kunststof platen.

Verwarm anders de vijver, als deze onder de 5°C watertemperatuur komt.

Zorg voor aanvoer van warmere lucht bij gebruik van een luchtpomp.

Reduceer uw pompen d.m.v. toerenregelaars.

Zet waterval en/of beekloop uit.

Geef uw vissen rust in de winter.

Natuurlijk zijn er altijd wel uitzonderingen en verhalen over vissen, die in het ijs zaten en het toch overleefden, maar geloof me, bij een watertemperatuur die rond de  gevarenzone van 3°C ligt, zijn de kansen op vissterfte 10x hoger dan normaal.

Wij wensen jullie een warme winter toe !

 

SuperTab - Chloordioxide


De SuperTab...en het onder controle houden van bacteriedruk

 • Reduceert anaërobe bacteriën, virussen en schimmels
 • Vissen beduidend actiever
 • Neutraliseert organisch afval
 • Reinigt langzaam systeem/leidingen
 • Schimmels, virussen en bacteriën bouwen geen resistentie op 
 • Nagenoeg geen effect op plantenleven
 •  Reduceert geur van het (zwem-)water
 •  Eenvoudig te doseren
 • Lage concentratie geeft effectieve dosering
 • Geen schadelijke nevenproducten
 • Betaalbaar in gebruik

De SuperTab is een tabletvorm van de oxidant Chloordioxide. Deze tabletvorm van chloordioxide (CLO2) is een nieuwe ontwikkeling en maakt de toepassing van dit product zeer 

eenvoudig. Chloordioxide (niet te verwarren met Chloor!) is een relatief zwakke oxidant. Daardoor mag het in bepaalde concentraties vrij aanwezig zijn in drinkwater en ook in vijvers of bassins met andere levende dieren/organismen. 

Chloordioxide heeft een lange geschiedenis van bijna 200 jaar en is in 1814 ontdekt door Humphrey Davy.  Het is een unieke oxidant die al bij zeer lage concentraties erg effectief is bij bestrijding van virussen, schimmels en pathogene bacteriën. 

Anaërobe bacteriën kunnen geen resistentie opbouwen tegen Chloordioxide omdat de celstructuur kapot gemaakt wordt.

Chloordioxide is een erg selectieve oxidator en reageert vooral met organische stoffen. Chloordioxide heeft geen (schadelijke) restproducten. Slechts een zeer kleine hoeveelheid natriumchloride (=keukenzout) blijft na gebruik achter. Chloordioxide is in lage concentraties geurloos in het water, anders dan bijvoorbeeld chloor. 

Het grootste voordeel van Chloordioxide, in vergelijking met andere oxidatoren (waterstofperoxide, ozon en chloor), is zijn lage oxidatiekracht in combinatie met een hoge oxidatiecapaciteit. Chloordioxide wordt veel ingezet voor de bereiding van drinkwater, bij verwerking en opslag van voedsel, fruitteelt en in de vleesverwerkende industrie.

Lage oxidatiekracht:
Hoe krachtiger een oxidant, des te gevaarlijker voor levende organismen. Ozon mag niet vrij in het water aanwezig zijn vanwege zijn kracht en mogelijk schadelijke effecten voor bijvoorbeeld vissen. Daarom wordt ozon altijd buiten bereik van de vissen ingezet en wordt ervoor gezorgd dat geen restozon in het water aanwezig is. 

Zuurstof is een zeer zwakke oxidator: daar moet juist zoveel mogelijk van in het water zijn om ziekteverwekkers te voorkomen en schadelijke (reducerende) stoffen te neutraliseren. 

Chloordioxide ligt boven zuurstof, maar ver onder ozon qua oxidatiekracht. Een vaste lage concentratie in het water is daarom ook geen probleem voor bijvoorbeeld vissen en andere levende organismen. Het belangrijkste voordeel van de lage oxidatiekracht is uiteindelijk dat het biologisch filter aanmerkelijk beter stand houdt bij het gebruik van Chloordioxide in vergelijking met andere oxidanten. 

Hoge oxidatiecapaciteit:
Om de zelfde hoeveelheid vuil te neutraliseren is van andere oxidatoren 2.5x zoveel nodig als van Chloordioxide. Oftewel, de concentratie van Chloordioxide hoeft slechts 40% te zijn in vergelijking met andere oxidatoren om dezelfde hoeveelheid anaërobe bacteriën af te doden of organisch materiaal te neutraliseren. Omdat de concentratie voor hetzelfde effect slechts 40% is, ondervindt de biologie ook aanmerkelijk minder schade.

Chloordioxide werkt, in tegenstelling tot veel andere oxidatoren, ook zeer goed bij lage temperatuur en hogere pH-waarde. In het donker werkt Chloordioxide een stuk minder, waardoor het schadelijke effect op biologische filters tot een minimum beperkt blijft. Omdat anaërobe bacteriën (ziekteverwekkers) een erg dunne schil hebben, worden deze al wel bij zeer lage concentraties afgedood.
Door al deze eigenschappen is de SuperTab zeer geschikt voor gebruik in de aquacultuur. 

In de praktijk wordt de werking van Chloordioxide bij langer gebruik steeds beter zichtbaar:

 • minder bacteriële problemen
 • wanden en leidingen die zichtbaar schoner worden
 • frissere watergeur
 • vissen aanmerkelijk actiever

Een SuperTab is geschikt voor 50.000 liter vijverwater. Geadviseerd wordt om wekelijks te doseren omdat het product verbruikt wordt. Bij deze dosering is de concentratie 0,04 mg/l en wordt de bacteriedruk sterk verlaagd, zonder dat dit een negatief effect heeft op de biologie en de aquacultuur in het water. 

Bij hogere concentraties (vanaf 0,1 mg/l tot 0,5 mg/l) is ClO2 goed in staat om bacteriële problemen bij vissen sterk te verminderen en/of te genezen. Volgens de Duitse drinkwaternorm (TrinkwV2001) is voor drinkwater een concentratie van 0.4 mg/l Chloordioxide toegestaan. 

Toepassingsvoorbeelden:

(Koi-)vijvers met vissen:

Start en onderhoud tijdens het seizoen:
Voor vijvers is het belangrijk de bacteriedruk niet op te laten lopen en onder goede controle te houden. Voor onderhoudsdoseringen is een concentratie van 0.04 mg/l in de vijver gewenst. Dat betekent 1 SuperTab voor 50.000 liter water. Indien u een 10.000 liter vijver heeft, kunt u 1 SuperTab oplossen in een 1 liter jerrycan en vervolgens 200 ml doseren. De oplossing is 6-8 weken houdbaar, mits het koel en donker bewaard wordt.

Vooral als de organische belasting erg hoog is (bijv. bij eerste gebruik van het product), is de gedoseerde hoeveelheid vrij snel opgebruikt. Het is dan raadzaam om elke 2e dag te doseren, 4x achter elkaar.
Naast de reducering van de bacteriedruk verdwijnt na een langere gebruiksperiode veel organisch materiaal van de wanden. Uw vijver wordt langzamerhand zichtbaar schoner.

Hoge bacteriële druk
Indien de bacteriedruk in de vijver erg hoog is, is de dosering te verhogen naar 1 SuperTab per 20.000 liter of zelfs 1 SuperTab per 10.000 liter. Indien deze dosering een week lang dagelijks herhaald wordt, daalt de bacteriedruk drastisch.  

(Zwem-)vijvers zonder vissen:

Voor zwemvijvers zonder vissen is een hogere dosering aan te bevelen van 0.08 - 0.1 mg/l. Het product heeft geen chloorlucht en is derhalve uitstekend te gebruiken om de bacteriedruk sterk te verlagen. In zwemvijvers ontstaat na verloop van tijd een laag met slib. Daardoor is de bacteriedruk in het water vaak onverantwoord hoog. Een hoge bacteriedruk in zwemwater is schadelijk voor de gezondheid. Chloordioxide heeft bij lage concentraties geen schadelijke effecten op de planten. De SuperTab reduceert ook de specifieke zwemvijvergeur: het water ruikt met het gebruik van de SuperTab aanmerkelijk frisser.

 

 

 

In Arcen geïntroduceerd, en nu verkrijgbaar.

De nieuwe en tevens kleinste EBF (zelfreinigend Filter) maakt de Smartpond filterlijn compleet.
De EBF ECO XS is een voorfilter, uit te breiden met een bioloog, maar het bestaande biologische filter kan ook worden gebruikt.
Deze EBF wordt op het riool aangesloten, het filter reinigt zichzelf.
Het filter kan worden uitgebreid met een dompel UV-C en een droogloop cq overloop beveiliging.

Dit filter is te verkrijgen als zwaartekracht en pomp-gevoed uitvoering.

Specificatie:

Vuilafscheiding     50 micron
Afm. (l x b x h)     845 x 367 x 500 mm
Max. pompcapaciteit  8000 l/h
Ingang     1 x 110 mm
Uitgang   1 x 110 en 1 x 63/75 mm

Alle modellen van de Smartpond filterlijn zijn vervaardigt uit de meest hoogwaardige materialen en RVS, en worden gefabriceerd in Zwitserland