Misimar Vijver power

Misimar Vijverpower versnelt het 'opstarten' van de vijver omdat alle belangrijke bouwstoffen die daarvoor nodig zijn, tot een product zijn samengevoegd. Echter niet alleen het opstarten van de vijver wordt versneld, maar ook het in stand houden van een evenwichtig vijvermilieu wordt bevorderd. Door de unieke samenstelling van Misimar Vijverpower krijgt het water meteen zijn natuurlijke balans, zodat schommelingen in de watersamenstelling tot waardes worden teruggebracht die normaal zijn voor een natuurlijke omgeving. Ook zorgt Misimar Vijverpower in uw vijver (en filter) voor een versnelde slibafbraak. De stikstofkringloop in uw vijver wordt geoptimaliseerd en daarmee wordt het kooldioxide- en zuurstofgehalte van het water op een natuurlijk peil gehouden. Dit alles verbetert de opname van mineralen en voedingsstoffen door moeras- en waterplanten, en het heeft een gunstig effect op het immuunsysteem van de vissen. De optimalisatie van de stikstofkringloop (door de sterke groei van aerobe nitrificerende bacteriën) vertaalt zich in een versnelde omzetting van ammonium, ammoniak en nitriet, resp. NH3- ,NH4-, NO2, in nitraat (NO3). Het nitraat dient vervolgens als voedingsstof voor planten of wordt omgezet in vrije stikstof (N2) en zuurstof (O2) door de anaerobe nitrificerende bacteriën in o.a. de vijverbodem. Bijkomend voordeel van de natuurlijke nitraatreductie is, dat buitenproportionele algengroei (o.a. draad-, baard-, kiezel en zweefalgen) wordt tegengegaan. 
 Misimar Vijverpower ontgift de vissen na langere transporttijden. Ook is het uitermate geschikt na ziektebehandelingen. U dient Misimar Vijverpower echter nooit tijdens ziektebehandelingen te gebruiken omdat het aan het water toegediende medicijnkuren, afbreekt. Bij ontgifting van (vijver-) water betreft dit afbraak van:
chemische residuen (o.a. medicijnen) 
zuren (regenwater!) 
neutralisering van zware metalen

De bacteriële negatieve (ziekteverwekkende) druk wordt sterk gereduceerd omdat het milieu zeer ten gunste is van de positieve bacteriën. Vooral bij een bestand van verzwakte vissen zijn de resultaten opzienbarend. In de meeste gevallen herstelt zich het normale eetgedrag van de vissen binnen 24 uur. Misimar Vijverpower is geen medicijn, echter door de unieke werking kan het er toe bijdragen veel medicijnen te vervangen.

Misimar Vijverpower is een zuiver natuurlijk product met de volgende ingrediënten:
Vitaal water 
Kruidenextracten 
Kleimineralen 
Vitamines 
Aminozuren 
Enzymen 
Nitrificerende bacteriën.

verkrijgbaar in 1, 2.5 en 5 liter